Általános Szerződési Feltételek

Hatályba lépés ideje: 2022. december 18.

1. Bevezető és fogalmak

Kérjük, gondosan olvasd el általános szerződési feltételeinket, ugyanis rendelésed vagy foglalásod leadásával az ebben meghatározottak elfogadottnak tekintjük.

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a CentralExam Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) és a szolgáltatásait igénybe vevő ügyfél (a

továbbiakban: Ügyfél) (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együtt: Felek) jogait és kötelezettségeit tartalmazza, valamint a vonatkozó jogszabályok mellett szabályozza a szerződéskötés feltételeit, a fizetési feltételeket és határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Szolgáltató a 1075 Budapest, Asbóth u 20. szám alatti üzlethelyiségében (továbbiakban: Üzlethelyiség) ún. virtuális valóság (továbbiakban: VR) szórakoztató központot üzemeltet, ennek keretében az Ügyfél részére egyéni, vagy csapatos VR élményekben és játékokban való részvételt biztosít (továbbiakban: Szolgáltatás). A https://linarvr.hu/ weboldalon (továbbiakban: Honlap) keresztül lehet jelentkezni a Szolgáltatások igénybevételére előzetes online időpontfoglalás leadásán keresztül (továbbiakban: Foglalás), valamint a Honlap lehetőséget biztosít ajándékutalványok megvásárlására (továbbiakban: Rendelés).

A Szolgáltató előzetes egyeztetés alapján az Üzlethelyiséget zártkörű rendezvények (pl.: születésnap, céges rendezvények, csapatépítés stb.) céljára is rendelkezésre bocsáthatja.

2. A Szolgáltató adatai és elérhetőségei

Amennyiben weboldalunk használatával, a vásárlás vagy a foglalás folyamatával, valamint az általános szerződési feltételeinkkel kapcsolatos kérdésed van, az alábbi elérhetőségeken veheted fel velünk a kapcsolatot:

 • Cég neve: CentralExam Vizsgáztató, Szolgáltató, Oktató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 2721 Pilis, Hűvösvölgyi utca 6.
 • Telephely és postai cím (üzlethelyiség): 1075 Budapest, Asbóth u 20.
 • Nyilvántartásba vevő hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 • Nyilvántartási szám (cégjegyzékszám): 13-09-217304
 • Adószám: 27546275-2-13
 • Képviselő neve: Rozgonyi Bence
 • Képviselő telefonszáma: +36 70 239 7770
 • Weboldal címe: https://linarvr.hu/ (továbbiakban: Honlap)
 • E-mail címe: info@linarvr.hu 
 • Tárhelyszolgáltató neve: Sybell Informatika Kft.
 • Tárhelyszolgáltató székhelye: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B 2. em. 206.
 • Tárhelyszolgáltató e-mail címe: hello@sybell.hu 

3. Az ÁSZF hatálya és elfogadása

Az ÁSZF hatálya – attól eltérő egyértelmű megállapodás hiányában – a Szolgáltató által a Szolgáltatás tárgyában megkötött minden jogügyletre kiterjed, függetlenül attól, hogy annak létrejötte a Szolgáltató Üzlethelyiségében, vagy az általa üzemeltetett https://linarvr.hu/ holnapon történt.

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint a 12. pontban felsorolt jogszabályok az irányadók.

Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételével a jelen ÁSZF-et magára nézve teljes egészében kötelezőnek ismeri el.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés Foglalás, valamint Rendelés leadásával jön létre, általános szerződési feltételeink elfogadásával.

4. A Szolgáltatás igénybevétele

A Szolgáltatás minden cselekvőképes személy által igénybe vehető. A Szolgáltatás 8. éves kor alatt nem, 8-12 éves kor között kizárólag aktív szülői felügyelettel (azaz a szülő folyamatos és közvetlen jelenlétében), 12-18 éves kor között pedig a szülő Üzlethelyiségben megadott hozzájárulásával vehető igénybe. 

Alkoholos-, pszichoaktív anyagtól való befolyásoltság esetén a belépés nem lehetséges. Dohányzás és nyílt láng használata az Üzlethelyiség területén tilos. Mindenféle szúró, -vágó,- és egyéb sérülést okozó eszközt, fegyvernek minősülő tárgyat az Üzlethelyiségbe behozni tilos. Italt csak kupakos, zárt palackban hozható be az Üzlethelyiségbe, étel fogyasztása tilos.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy saját döntése alapján a Szolgáltatásban való részvételt bármikor bárkinek megtagadja.

A Szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfélnek szükséges előzetesen időpontot foglalnia a Honlapon keresztül, avagy a Honlapon feltüntetett elérhetőségek valamelyikén. A Foglalás érvényességének feltétele az űrlapon “*” jellel megjelölt kötelező mezők megadása, valamint az ÁSZF elfogadása.

A játékidő számítása a megkezdett órák alapján történik. 

A játékmester az Ügyfelet a játékidő vége előtt 5 perccel figyelmezteti. Az Ügyfélnek – kapacitás függvényében – lehetősége van a tervezettnél hosszabb játékidőt is eltölteni díjfizetés ellenében. A hosszabbítás kizárólag az Ügyfél kifejezett és egyértelmű kérésére történik.

A Foglalás lemondása (azaz a Szolgáltatás igénybevételétől történő elállás) az alábbiak szerint történhet:

 • a foglalt időpont előtt 24 óráig a Szolgáltatás díjmentesen lemondható;
 • a foglalt időpontot megelőző 24 órán belüli lemondás esetén a Szolgáltatás a Foglalás bruttó díjának megfizetése ellenében mondható le.

A Honlapon való böngészés az Ügyfelet semmilyen jognyilatkozat megtételére nem kötelezi, továbbá az Ügyfél ezen tevékenységével vásárlásra semmilyen kötelezettséget nem vállal, a Honlapot bármikor, mindenfajta következmény nélkül elhagyhatja, és a tevékenységet tetszése szerint, bármilyen időpontban újrakezdheti.

A Szolgáltatás igénybevétele az alábbiak szerint történik:

 1. Az Ügyfél az Üzlethelyiségben a recepciós pultnál egyezteti, hogy melyik VR játéktípussal szeretne játszani, mennyi ideig;
 2. Az egyeztetett VR játéktípushoz kapcsolódó játéktereket a játékmester megmutatja az Ügyfélnek;
 3. A játékmester az Ügyfelet eligazítja, segíti a felszerelés felvételében és használatában, valamint a játék elején elmagyarázza, betanítja a választott játékot;
 4. Az Ügyfél a játék időtartama alatt önállóan játszik, azonban bármikor segítséget kérhet a játékmesterektől.

A Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy általában az Üzlethelyiségben egyidőben egy-két játékmester dolgozik, akik az Ügyfelekkel megosztva foglalkoznak, így pár perces várakozások emiatt előfordulnak.

A játék időtartama bruttó időtartam, melybe a felszerelés fel- és levétele, valamint a játékok betanulása beleszámít. 

A recepción az előzetes egyeztetéssel töltött idő nem számít bele a játékidőbe.

Foglalásnál a játékidő mindig a lefoglalt időpontban kezdődik, így késés esetén a játékidő a késés időtartamával csökkenhet. Erre tekintettel a Szolgáltató javasolja, hogy az Ügyfél 10-20 perccel korábban érkezzen a lefoglalt időpontra.

5. Ajándékutalvány

Az Ügyfélnek a Honlapon lehetősége van ajándékutalványt vásárolni, mely harmadik személyek részére átruházható (továbbiakban: Rendelés). Az Ügyfél az alábbi ajándékutalványok közül választhat:

 • Ajándék VR élmény – Single: 1 játékos számára 60 perc játékidőt biztosít.
 • Ajándék VR élmény – Multi: 1 játékos számára 120 perc vagy 2 játékos számára 60 perc játékidőt biztosít.
 • Ajándék VR élmény – Bérlet: 1 játékos számára 10 x 60 perc játékidőt biztosít.

A Honlapon megjelenített árak forintban értendők és tartalmazzák a törvényben előírt általános forgalmi adót.

A Honlapon történő ajándékutalvány-vásárlás esetén fizetés bankkártyával történhet az alábbiak szerint: az Ügyfél kiválasztja az adott ajándékutalványt, majd a Honlapon erre rendszeresített felületen a bankkártyájával – a kártyán feltüntetett kártyaszámnak, lejárati dátumnak, valamint CVC kódnak megadásával – tudja a fizetést eszközölni.

A Honlapon történő vásárlás feltétele az űrlapon “*” jellel megjelölt kötelező mezők megadása, valamint az ÁSZF elfogadása.

Szolgáltató a fizetés teljesítését követően elektronikus számlát állít ki az Ügyfél által megadott e-mail címre. Az Ügyfél a vásárlásával kifejezetten elfogadja, hogy részére elektronikus számla kerüljön kiállításra, mely egyben számlabefogadó beleegyezésének minősül.

Az ajándékutalvány a Honlapon történő vásárlás esetén pdf formátumban elektronikus úton kerül kiállításra és sikeres fizetést követően a Honlapról, valamint a Rendelés során megadott e-mail címre küldött automatikus visszaigazoló e-mailből letölthető. A Szolgáltató kizárja felelősségét az e-mail cím hibás megadásából származó kárért.

A megerősítő e-mail tartalmaz egy egyedi rendelésszámot, amely az ajándékutalvány azonosítására szolgál. Az ajándékutalvány csak a rendelésszám megadásával együtt érvényes. Erre tekintettel a Szolgáltató teljes egészében kizárja a felelősségét, ha az Ügyfél az utalványt nem megfelelően őrzi és ezáltal az illetéktelenek által felhasználásra kerül.

Az ajándékutalvány személyesen váltható be az Üzlethelyiségben a https://linarvr.hu/foglalas/ oldalon történő előzetes online időpontfoglalást követően. Az ajándékutalvány a vásárlás napjától számított 90 napon belül használható fel az utalványon feltüntetett játékidőre.

Az ajándékutalvány értéke nem váltható készpénzre. Az ajándékutalvány nem visszaváltható. 

A Honlapon vásárolt ajándékutalvány tizennégy (14) napon belül indokolás nélkül visszaváltható (azaz az Ügyfél a vásárlástól elállhat – ld. 8. pont), kivéve, ha ezen időtartamon belül a Szolgáltatás teljesítése megkezdődött.

6. Foglalás és fizetési módok

A Honlapon történő vásárlás feltétele az űrlapon “*” jellel megjelölt kötelező mezők megadása, valamint az ÁSZF elfogadása.

Foglalás során a Szolgáltató az Ügyfél által megadott e-mail címre küldi meg a foglalást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt. A Szolgáltató kizárja felelősségét az e-mail cím hibás megadásából származó kárért.

Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges előzetes online időpontfoglalás során az alábbi fizetési módok közül választhat:

 • Online bankkártyával
 • Helyszínen bankkártyával
 • Ajándékutalvánnyal
 • 10 alkalmas bérlettel
6.1. Online bankkártyás fizetés

A Honlapon történő Foglalás esetén az online bankkártyás fizetés az alábbiak szerint zajlik: az Ügyfél kiválasztja az “Online bankkártyával” fizetési módot, majd az erre rendszeresített felületen a bankkártyájával – az e-mail címének, valamint a kártyán feltüntetett név, kártyaszám, lejárati dátum és CVC kód megadásával – tudja a fizetést eszközölni.

Szolgáltató a fizetés teljesítését követően elektronikus számlát állít ki az Ügyfél által megadott e-mail címre. Az Ügyfél a vásárlásával kifejezetten elfogadja, hogy részére elektronikus számla kerüljön kiállításra, mely egyben számlabefogadó beleegyezésének minősül.

6.2. Helyszíni fizetés bankkártyával

Amennyiben az Ügyfél a Foglalás során a “Helyszíni fizetés bankkártyával” fizetési mód megjelölésével sikeresen időpontot foglal, a Szolgáltatás ellenértékét a Szolgáltatás igénybevétele után a ténylegesen eltöltött játékidő alapján köteles az Üzlethelyiségben megfizetni azzal, hogy a játékidő számítása a megkezdett órák alapján történik.

Fizetéskor a Szolgáltató nyugtát, avagy az Ügyfél előzetes kérésére papíralapú ÁFÁ-s számlát állít ki.

6.3. Fizetés ajándékutalvánnyal

Az Ügyfélnek lehetősége van a Honlapon előzetesen megvásárolt ajándékutalvánnyal is megfizetni a Szolgáltatás igénybevételét. Ezen fizetési mód esetén az ÁSZF 5. pontjában meghatározottak érvényesek.

6.4. Fizetés 10 alkalmas bérlettel

Az Ügyfélnek lehetősége van a Honlapon előzetesen megvásárolt 10 alkalmas bérlettel is megfizetni a Szolgáltatás igénybevételét. Ezen fizetési mód esetén az ÁSZF 5. pontjában meghatározottak érvényesek.

7. Felelősség

Az Ügyfél a Szolgáltatást kizárólag saját felelősségére veheti igénybe. A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a VR élmény szédülést, hányingert vagy rosszullétet is okozhat, melyért a Szolgáltató felelősségét teljes egészében kizárja.

Bizonyos betegségek és rendellenességek esetén (pl. szívbetegségek, pacemaker epilepszia, magas vérnyomás, pánikbetegség), valamint a 3. hónapot meghaladó terhesség esetén fennáll a veszélye annak, hogy a VR az egészségi állapot romlását eredményezi, melyért a Szolgáltató felelősségét teljes egészében kizárja. 

A Szolgáltató az Ügyfél által a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen elszenvedett balesetekből eredő felelősségét teljes egészében kizárja.

A Szolgáltató teljes egészében kizárja a felelősségét azon esetekben, amikor a Szolgáltatás nyújtása műszaki okok miatt nem teljesíthető (pl.: készülék meghibásodás, áramszünet stb.), köteles azonban az Ügyfél részére a szolgáltatásnyújtást az Ügyféllel egyeztetett módon pótolni.

Az Ügyfél teljes felelősséggel tartozik a felszerelésben általa okozott károkért.

A Szolgáltatás igénybe vétele során tilos futni, ugrálni, illetőleg a játékteret a VR felszerelésben elhagyni. Abban az esetben, ha az Ügyfél oly módon veszi igénybe a Szolgáltatást, hogy azzal saját maga, vagy mások testi épségét, avagy vagyontárgyait veszélyezteti, a játékmester először figyelmeztetésben részesíti, majd kitilthatja a Szolgáltatásból. Ez esetben az Ügyfél a díjcsökkentésre, vagy visszatérítésre nem jogosult.

A legnagyobb gondosság mellett is előfordulhat, hogy technikai hiba miatt a piaci ártól jelentősen eltérő téves ár, vagy a ténylegestől eltérő tulajdonság jelenik meg az adott szolgáltatás mellett. A tévesen feltüntetett árral és/vagy tulajdonsággal összefüggésben keletkezett károkért, kellemetlenségekért, vagy bármilyen hátrányos következményekért a

Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, felelősségét mindenre kiterjedően teljes egészében kizárja, azonban ilyen esetben az Ügyfél jogosult a szerződéstől minden további jogkövetkezmény nélkül elállni.

8. Szerződés megszűnése, visszatérítés

A Szolgáltatás tárgyában megkötött szerződés megszűnik:

 • a mindkét fél által történő teljesítéssel;
 • az Ügyfél elállási jogának gyakorlásával, az elállás Szolgáltató általi kézhezvételének napján;
 • a felek közös megegyezésével;
 • a jelen ÁSZF-ben részletezett egyéb esetekben.

A Honlapon történő vásárlások esetén az Ügyfél tizennégy (14) napon belül indokolás nélkül elállni jogosult, amennyiben ezen időtartamon belül a Szolgáltatás teljesítése nem kezdődött meg.

Az Ügyfél szabályszerű elállása esetén a Szolgáltató az Ügyfél által teljesített befizetést az Ügyfél által írásban megadott bankszámlaszámra banki átutalás útján téríti vissza az elállás közlésétől számított öt (5) banki napon belül.

9. Panaszkezelés és jogorvoslat

A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Szolgáltatással kapcsolatos panasz esetén, valamint a Szolgáltatás minőségével, a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyekben a vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes békéltető testülethez fordulhatnak. A békéltető testület eljárásáról részletesen a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezik. Az egyes békéltetőtestületek elérhetőségei a https://bekeltetes.hu/ címen megtalálhatóak. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelye, elérhetőségei:

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

10. Adatkezelés

A személyes adatok kezelése a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések maradéktalan betartása mellett, azoknak megfelelően történik.

Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételével a Szolgáltató https://linarvr.hu/adatvedelmi-tajekoztato link alatt, valamint az Üzlethelyiségben papíralapon is hozzáférhető és megismerhető adatkezelési és adatvédelmi szabályzatát magára nézve

kötelezőnek fogadja el. Személyes adatok harmadik félnek történő átadása kizárólag az adatkezelési és adatvédelmi szabályzatnak megfelelően történik.

11. Vegyes rendelkezések

Az Ügyfél a Honlapon való böngészéssel tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlap, valamint a Szolgáltatások (azaz az elérhető VR élmények és játékok) a Szolgáltató döntése alapján bármikor megváltoztathatók.

A Honlapon található tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak. Annak részben, vagy egészben történő bárminemű felhasználása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásához kötött.

A Szolgáltató nem áll magatartási kódex hatálya alatt.

A Felek jelen ÁSZF alapján megkötött jogviszony teljesítése során a nyilatkozataikat kizárólag írásban, magyar nyelven, a Szolgáltató részére a bevezető részben feltüntetett, míg az Ügyfél részére az általa megadott elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni. Az e-mail kommunikáció írásbelinek tekintendő. A Felek az egymáshoz címzett küldeményeket azon a

napon tekintik kézbesítettnek, amikor az a másik félhez megérkezett. Az e-mailen küldött üzenetek az olvasási visszaigazolás alapján tekintendő kézbesítettnek. Abban az esetben, ha a kommunikáció postai úton történik, úgy a sikeres kézbesítés időpontjának a tértivevényen feltüntetett dátum tekintendő. Amennyiben a küldemény „nem kereste”, „elköltözött”, vagy „címzett elégtelen” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, úgy a második sikertelen kézbesítést követő 5. munkanapon a küldemény kézbesítettnek tekintendő (kézbesítési fikció).

A Felek a jelen ÁSZF alapján megkötött jogviszony teljesítése során egymással kölcsönösen együttműködve, a jóhiszeműség és a tisztesség elvének, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének megfelelően kötelesek eljárni. Kötelesek ezen felül tájékoztatni egymást minden olyan tényről és körülményről, amely a másik fél számára lényeges lehet.

Amennyiben a jelen ÁSZF egyes rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenek, vagy a vonatkozó szabályoknak nem megfelelőek lennének, az a többi rendelkezés érvényességét érintetlenül hagyja. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érvénytelennek minősülő rendelkezést egy jogilag megengedett rendelkezéssel helyettesítik, amely tartalmilag a lehető

legjobban megközelíti az eredeti rendelkezés tartalmát.

A jelen ÁSZF alapján létrejött jogviszonyokra a magyar jog irányadó, mellyel összefüggő jogviták elbírálására hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, avagy a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagosan illetékes.

12. Vonatkozó jogszabályok

Adatkezelés: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

Jótállás: 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

Szerzői jogok: 1999. évi LXXVI. törvény

Az ÁSZF-re különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

1998. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairó